Aktiv dödshjälp ligger bakom 4 procent av dödsfallen i Belgien och Nederländerna 

Under strecket 20/6:

https://www.svd.se/a/x86Vdp/dodshjalp-ett-privilegium-for-de-rika

Hämtat ur Understreckaren:

Mycket talar för att även Sverige kommer att införa dödshjälp relativt snart, kanske redan under riksdagens nästa mandatperiod, och om inte då så förmodligen under den påföljande. Exakt hur förändringen av lagar samt implementeringen av dem i hälso- och sjukvården kommer att se ut är dock svårt att sia om.

Den pådrivande kraften kommer varken från läkare eller politiker eller från medicinska etiker som jag själv utan från folkopinionen. Det är en förändring som har gått relativt snabbt. Inte bara döden utan också människolivet och de ideal som vi lever i samklang med har förändrats på ett genomgående sätt under de senaste 25 åren.

Rätten att bestämma över ens eget liv måste också inkludera rätten att bestämma över hur och när man ska dö. 

Det är hos den ytterst kompetenta och engagerade vårdpersonal som i dag hjälper oss att dö – utan dödshjälp – som det största motståndet mot en legalisering finns. Om en ny lag – eller justering av lagar – sätts i verket utan att de som arbetar med palliativ vård är med på tåget kommer vi att få skilda världar och system för de som dör på det gamla sättet och de som dör på det nya, och det är ingen förtjänt av. 

Om vi skulle hamna på samma nivå som Belgien och Nederländerna skulle det innebära att ca 4.000 svenskar avlider med hjälp av aktiv dödshjälp varje år.

Det som skrämmer mig mest är att SD är en av tillskyndarna. Denna min rädsla grundar sig i partiets historiska rötter.

Annons
%d bloggare gillar detta: