Värmeböljor är klimatförändringens tysta mördare

Värmeböljor blir vanligare, längre, kraftigare och dödligare – särskilt i städer. Men det finns sätt att förebygga hoten och rädda liv.

https://www.svd.se/a/28WjQ4/sa-kan-stader-forbereda-sig-for-varmeboljor

Hämtat ur artikeln:

I Indien och Pakistan har värmen de senaste månaderna nått nivåer som enligt forskare testar gränserna för människans överlevnadsförmåga.

Barn, äldre och människor som redan har hjärt-kärl- eller lungsjukdomar är särskilt sårbara. Dit hör även fattiga människor i städer.

Värmeböljor är klimatförändringens tysta mördare, men det finns enkla och billiga åtgärder som myndigheter kan vidta för att förhindra onödiga dödsfall på grund av värme.”

Träd har en viktig roll att spela. De erbjuder skugga och skydd från solens strålar på gator och gångvägar. Bladen avdunstar också vatten vilket har dämpande effekt.

Det är viktig med ”blå infrastruktur”, som dricksvattenfontäner så att förbipasserande kan släcka törsten.

Grå infrastruktur” kan också hjälpa och då avses bland annat solfilm på fönster, vit takfärg som reflekterar solljus och energieffektiva system för luftkonditionering och ventilation. 

Men det behövs också politiska beslut, som insatser för att minska fordonstrafik och framtagandet av varningssystem och nödplaner som snabbt kan sättas in vid behov.

%d bloggare gillar detta: