Claviceps purpurea

Råg har alldeles utmärkta egenskaper, men det finns ett aber. Det handlar om den parasitiska svampen claviceps purpurea (eller mjöldryga) som drabbar rågaxen ute på åkrarna.

Mjöldryga på ett rågax (Wikipedia):

En av de giftiga alkaloider som svampen producerar är ergotamin. Ämnet verkar sammandragande på blodkärlen och funkar bra som läkemedel mot migrän och för att minska blödningar efter förlossningar.

Det finns två typer av ergotism – konvulsiv och gangrenös. I norra Europa har det handlat om den konvulsiva formen, med kramper, svåra smärtor och hallucinationer (LSD eller lysergsyradietylamid är syntetiserat ur bromokriptin som även den är en mjödrygekemikalie). Upp till var tredje av de som drabbades av ergotism avled.

Idag godtas 0,05% mjöldryga i rågen. På 1840-talet i Finland kunde det handla om 50%!!!

Annons
%d bloggare gillar detta: