Milstenarna

Med hjälp av milstenarna kunde skjutskarlar och resenärer räkna ut avståndet och vara säkra på att betalningen blev rätt.

Milstenarna tillkom 1649, efter ett dekret av drottning Kristina. Alla vägar skulle mätas med snören så att alla ”miler” bliva lika långa. Sex tusen famnar (18.000 alnar) skall utgöra en mil. Vid varje mil uppsätts stenar som kännemärken.

Milen motsvarade 10.688 meter.

Från och med 1734 angav lagtexten i Byggningabalken att det skulle finnas stolpar eller stora stenar varje mil och mindre sådana varje halv och fjärdedels mil. 1/4 mil (en fjärdingsväg) var 2.672 meter.

https://digitaltmuseum.se/021017225594/1m16-d17689

Stenarna skulle i våra trakter huggas uppe på Västerplana. Varje sten kom att kosta 2 daler silvermynt.

Alla gästgivaregårdar skulle förses med miltavlor som upplyste om avståndet till nästa skjutsbyte och till nästa gästgiveri, samt hur mycket som skulle betalas för transporten.

När det nya metersystemet infördes 1878 upphörde i praktiken stenarnas funktion.

Idag finns ungefär 540 bevarade stenar här i Skaraborg. Inte minst minner stenarna om strapatserna för de stackars bönder som tvingades utföra skjutsningarna, och som var skyldiga att hålla vägarna i skick!!

Hämtat ur Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2015-2016

Annons
%d bloggare gillar detta: