Sverige kan bli hela Europas gödselstack (vad gäller ”köpeskit”)

I det här fallet handlar det inte om att bruna svenskar har tillåtits invadera Regeringskansliet.

Vad det handlar om är istället ”köpeskiten”. Rysslands krig i Ukraina har orsakat en akut brist på mineralgödsel till europeiskt jordbruk och utmanar livsmedelsförsörjningen. Men lösningen kan finnas i norra Sverige.

Länk till Henrik Ennarts artikel i SvD: https://www.svd.se/a/0QQ4oE/putins-krig-i-ukraina-hotar-svensk-matproduktion

Tillammans har Ryssland och Ukraina levererat 40 procent av det mineralgödsel som används i jordbruket. Nu är de leveranserna borta. Det har lett till skyhöga priser.

Jordbruksverket har därför fått i uppdrag att analysera behovet och hur tillgången av framför allt kväve, fosfor, kalium, svavel, mangan och bor kan säkras med innovativa lösningar.

Marknaden för kvävegödning är gigantisk och beräknas omsätta 80 miljarder euro per år.

Nu riktas blickarna mot norr. Från att sakna egen produktion av handelsgödsel kan Sverige snabbt komma att förvandlas till en gödselstack för hela Europa.

LKAB har storstilade planer. I den slagg som brutits i mer än 100 år och samlats som en oanvänd restprodukt i stora dammar döljer sig enorma mängder fosfor och andra sällsynta jordartsmineraler. Råvaran har låga halter kadmium.

Den fossilberoende tillverkningen kommer framöver att lokaliseras till områden med hållbar energi – som sol, vind och vatten.

Företaget Fertiberia har långt gångna planer på ett svenskt projekt för kvävebaserade gödningsmedel. Man ämnar därför öppna anläggningar i Boden och Luleå (där finns tillgång till billig el från vattenkraften).

Den första anläggningen som ska producera grön och fossilfri kaliumsulfat öppnar i Örnsköldsvik 2024. Bolaget (Cinis Fertilizer) har redan säkrat råvaran – restprodukter från batteritillverkning vid Northvolt och från massaindustrin.

Inom Ragnsells pågår ett flertal projekt för att återvinna gödningsämnen och det norska företaget Yara, som knoppats av från Norsk Hydro, har pågående projekt som redan reducerat klimatpåverkan kraftigt från sin kvävebaserade gödning.

Något behov av el från kärnkraft verkar således inte föreligga för dessa viktiga framtidssatsningar!!! Och vem vill gå baklänges in i framtiden??

Det skulle isåfall kunna vara den nya regeringen…

Annons
%d bloggare gillar detta: