Ur ”Paradiset på jorden”

Förbudet mot att sova efter maten hör till de oftast upprepade reglerna för en brunnskur. En läkarskrift från 1840 uppger att en sådan tupplur alltid leder till yrsel och inte sällan är förenlig med ”lifsfarliga sjukdomssymtomer”.

Det är ”ett naturvidrigt lefnadssätt att inte dricka vatten”! Öl innehåller för mycket näring och kolsyra för att passa till mat och i övermått ger öldrickande ”dumma hufvuden och tjocka magar”.

På urkurorten Spa i Belgien lär det ha funnits en kurläkare som ordinerade hasardspel i medicinskt syfte!

Herr E. är en sorglig gestalt. Han har fått diagnosen ”Syphilidophobi, dvs drabbats av en sjuklig rädsla för syfilis. Han har en gång utom äktenskapet ”blottställt sig för möjligheten af venerisk smitta”. Sedan dess är det en fix idé hos honom att han har fått syfilis av den prostituerade och han domineras av sin fruktan och sina självförebråelser.

Anna Lisa Geijer vistas på Gustafsberg 1839. Hon tycker att den saltsjöfisk hon serveras är kväljande, och direkt äcklig finner hon en för henne dittills okänd fisksort, ”Rödspottor”.

Intendenten Anders Magnus Wählin på Medevi brunn 1786: ”At Vatnet värkeligen något stimulerar samt på parets genitales och sädes-kärilen gör något särdeles intryck, vilja många säga, åtminstone ha det inträffat, at fruktsamhet och capacité hos åtskilliga af både könen efter Medevi-Vatnets bruk tyckts tiltaga.”

Kvinnor bör inte skriva brev direkt efter frukost, då får de lätt svindel eller förstoppning.

Annons
%d bloggare gillar detta: