Orsakerna till postcovid är fortfarande en gåta, men teorierna är många

Vissa forskare tror att viruset kan orsaka autoimmuna reaktioner, likt reumatiska sjukdomar.

Andra tror mer på kroniska infektioner, likt dem som HIV och hepatit C skapar.

En annan teori är att Sars-CoV2-viruset skapar mycket små blodproppar i blodet, som hämmar kroppens syreupptagning. 

https://www.svd.se/a/APbJO3/postcovid-inte-en-utan-flera-sjukdomar-forskarnas-bild-klarnar

Petter Brodin är en av många internationella experter som letar efter svar.

I en pågående studie undersöker han och andra forskare 150 individer från hela världen. Ingen har vårdats på sjukhus för infektionen, men har alla skadats på olika sätt av viruset, på sätt som det behövs avancerad testutrustning för att upptäcka. 

Vi hittar små blodkärl som inte fungerar som de ska, blodproppar som är så små att de inte upptäcks i vanliga tester, och lungskador som bara upptäcks i vissa avancerade undersökningar.

Det här är individer som är gravt invalidiserade. Det är inte så att de är lite trötta, de blir blåa i ansiktet om de går två steg i en trappa. De är extremt sjuka. En del av dem har haft hjärtinfarkter på grund av att deras blodkärl inte fungerar.

Vi ser att de har en kvarstående aktivering av sitt immunsystem, och tecken på att immunförsvaret fortfarande är upptaget av en covid­infektion, vilket man inte ser hos personer som tillfrisknat. Vi tror att åtminstone en del personer har kvar virus i vävnaderna.

Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, postcovid, definieras av Socialstyrelsen som kvarstående eller sena symtom efter en infektion. Symtom kan uppträda antingen omedelbart efter infektionen eller flera veckor senare och även variera över tid. 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO ska symtomen kvarstå, eller nya utvecklas, tre månader efter den initiala infektionen och vara i åtminstone två månader. Vanliga symtom är trötthet, andfåddhet och kognitiva störningar, men över 200 symtom har rapporterats som kopplas till sjukdomen. 

Enligt Socialstyrelsen kan andra symtom på postcovid vara: feber, andnöd, hosta, smak- och luktförlust, metallisk eller bitter smak, huvudvärk, tryck över bröstet, bröstsmärta, muskel- och ledvärk, muskelsvaghet, hjärtklappning, sömnproblem, koncentrations- och minnesproblem, yrsel, håravfall, hudutslag, och nedsatt rörlighet.

Annons
%d bloggare gillar detta: