I Sverige är risken för benskörhet högst i hela EU. Beräkna din frakturrisk med hjälp av FRAX

FRAX är ett verktyg för att beräkna en persons risk för att få en fraktur inom 10 år.

Verktyget tar hänsyn till faktorer som ålder, kön, tidigare frakturer, kortisonbehandling, rökning och alkoholkonsumtion.

Både rökning, alkohol och kortison verkar ha en dosberoende effekt, dvs ju mer en person exponeras för dessa faktorer desto högre risk för fraktur. FRAX tar inte hänsyn till detta utan beräknar en medeldos. Vid hög eller låg exponering kan resultatet behöva justeras.

Här hittar du formuläret:

https://frax.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=se

BMD-rutan skall lämnas tom om du inte har gjort någon bentäthetsundersökning.

Min ”risk”:

%d bloggare gillar detta: