Hotet om kärnvapenkrig är överhängande

Men vad är ICAN som får årets Fredspris för organisation?

”Låt oss gå tillbaka till år 1961 då en liten grupp läkare i Boston, USA, bildade Physicians for Social Responsibility (PSR) för att mot­arbeta framför allt kärnvapen. De fick sitt publika genombrott när de påvisade att barn i USA i sina tänder hade den radioaktiva isotopen strontium-90, som härstammade från kärnvapenprover. Det ledde till ett uppror bland amerikanska föräldrar som bidrog till att USA och övriga kärnvapenmakter kom överens om ett förbud mot kärnvapenprov i atmosfären. Endast provsprängningar under jord var fortsatt lagliga.”

Läs mer i dagens Understreckare:

https://www.svd.se/atombomben-kastar-ater-sin-skugga-over-oss