Lösningen finns på spåren

Det låter så nydanande med eldriven och därmed miljövänlig trafik.

Men tänk på att spårvägar, järnvägar och tunnelbanor har haft eldrift i många herrans år.

Det är kanske inte en miljard elbilar världen behöver. Med en väl utbyggd eldriven kollektivtrafik kommer vi långt, detta kombinerat med ett väl utbyggt nät av cykelbanor.

DC584D9B-4C15-47F6-8B3B-B3C5F767D66D.jpeg

Om man låter bilen stå och istället cyklar eller går (hela vägen eller till och från stationen) blir hälsonyttan stor.