En välkommen publicering

Jag vill rikta ett tack till NLT’s redaktion för publiceringen av insändaren om den sönderslagna avgångstavlan vid Resecentrum.

Nu väntar vi på att det skall ankomma en godtagbar förklaring till sakernas tillstånd.

76A998BF-D358-4A44-ABC4-815A5A89F9AE