Litium har en fantastiskt bra effekt mot bipolär sjukdom

”I sin nyutgivna bok ”Lithium. A doctor, a drug and a breakthrough” (Liveright Publishing Corporation) berättar den amerikanske psykiatern Walter A Brown initierat och medryckande om bipolär sjukdom och om Cades upptäckt att litiumkarbonat – ett salt av den lätta, silvriga metallen litium – dramatiskt kan minska frekvensen och svårighetsgraden av återkommande episoder av mani och depression och vidare om hur Cades initiala observationer har bekräftats i kontrollerade studier.

Bipolär sjukdom, som är känd sedan antiken och över hela världen drabbar omkring 1 procent av den allmänna befolkningen, karaktäriseras av allvarliga sinnessvängningar, men graden av mani och depression liksom svängningarnas frekvens varierar från individ till individ. Ett kusligt faktum är att omkring 20 procent av obehandlade patienter begår självmord, speciellt under den depressiva fasen. Sjukdomsmekanismerna är helt okända. Däremot visar tvillingstudier klart att det finns en genetisk bakgrund.”

Litiums fantastiska effekt på bipolär sjukdom upptäcktes, som så mycket annat inom den medicinska vetenskapen, av en ren slump.

Torsdagens Understreckare berättar historien om hur det gick till:

0AD818EC-5957-4BE8-9E3E-120F48109E93

Behandling med litium kom att befästas som en säker och effektiv behandlingsmetod för människor med bipolär sjukdom.
Risken att drabbas av nya sjukdomsperioder minskar dramatiskt.

Senare har stora systematiska studier visat att behandling med litium medför 80–90 procent minskad risk för självmord hos patienter med bipolär sjukdom.

Men litium är förenat med vissa problem. Som alla verksamma läkemedel kan det ge biverkningar, som dock kan elimineras eller minimeras med noggrann uppföljning och det finns inte minsta tvekan om att nyttan med litium klart överstiger risken för biverkningar.

Ett annat ”problem” är att litium är för billigt. Det finns inga pengar för läkemedelsbolagen att tjäna på ett läkemedel som inte går att patentera, och litium får ”på egen hand” stå emot marknadsföring för andra läkemedel med sämre effekt.