Här inne lär det nog båda balas och malas…

…vid kaffeborden nu när det är Jul i Kvarnen, mitt över vägen, i veckorna två.

A9E87F4D-A706-4DC2-BB23-C41E939BE09A

CB8A4BAA-0CFB-4DA5-BC15-6C93EFD7B093