Klorpyrifos

SVT har börjat uppmärksamma detta farliga gift, giftet som bl.a. kan leda till att barn föds med patologiskt små hjärnor.

I augusti gjorde jag detta inlägg i ämnet (länk nedan). Obs att det inte enbart är importerad citrusfrukt som har besprutats med Klorpyrifos.

https://bengtsfornojsammatankar.wordpress.com/2019/08/11/vem-vill-fortara-frukter-som-ar-besprutade-med-ett-sarinliknande-gift/