I Platåbergens landskap

Jag brukar vara rätt bra på att identifiera våra världsunika platåberg. Inte ens Gisseberget kräver någon större hjärnaktivitet för ett tränat öga.

Men det är betydligt svårare med Tovaberget och Myggeberget, små och inklämda som de är mellan Sydbillingen och Brunnhemsberget.

0CB6AE3E-61CC-406B-9A25-055165AFCB9A

B13D746D-AD0C-4013-8187-0A20F979C4CF