Människan är ett apsamt djur

Så skriver Johan Henric Kellgrens bror om sina disciplar när de båda bröderna en tid tjänstgjorde som informatorer hos bättre bemedlade familjer i södra Finland.

Att bete sig som en härmapa är en utbredd mänsklig egenskap. Därför är det viktigt att som vuxen vara en god förebild och ett gott exempel för det uppväxande släktet.

Att vara en god förebild är självklart viktigt för lärare, men ännu viktigare för föräldrar.

Spyr föräldrarna galla över invandrare och flyktingar vid frukostbordet är det inte konstigt om barnen anammar samma förvridna bild av utsatta medmänniskor.

Låter en av grannarna på gatan stensätta halva trädgården gör de andra grannarna snart samma sak. Kommer en av dem ut som sverigedemokrat är snart hela kvarteret genombrunt.

Mördarapan har vi alla inom oss. Med rätt prägling går det att hålla den i schack. Om inte kan det sluta illa, väldigt illa.