Arenakraschen

I dagarna har boken, som avhandlar det häpnadsväckande fenomenet med alla de arenor som har uppförts under tjugohundratalet, lämnat tryckpressarna.

Många små och medelstora kommuner har velat hamna på kartan. ”Det gör man bäst genom att bygga en arena” har många kommunpolitiker ansett. (Men knappast för att ge plats åt ett kvinnligt idrottslag).

Nu drabbas äldrevården i många kommuner av neddragningar pga de höga driftkostnaderna för dessa arenor.

Timbro är inte min favorit men som pluralist plockar man russinen ur kartan, även om det understundom är från fel läger:

7B9BB4C0-DC1E-4C70-ACFB-D8F659ABA4EB

Ur morgondagens SvD:

593EEDD1-4D69-4B56-A043-A00C87E2C49D

Ledaren i SvD använder det fiktiva kommunalrådsnamnet Kjell i sin beskrivning av arenagalenskapen. Jag råkar bo i en kommun där han verkligen hette Kjell när beslutet om 225 miljonersbygget togs.

Skrytbyggen medför även driftkostnader. Så även i Lidköping. Därför drogs anhörigbidraget in i samma veva som byggtomten rensades från all skog.

I andra ändan av staden invigs denne vecka en annan arena, den för massbilism. Den är privat finansierad men även den en symbol för människans monstruösa dumhet.