Faller en så faller alla

Vi måste göra våra röster hörda, vi som varken är klimatförnekare eller bruna på insidan.

Jag brukar läsa insändarsidan i Norra Skåne. Det är inte alls särskilt bra för den mentala hälsan. Sidan har fullständigt ockuperats av sverigedemokrater och folk som inbillar sig att hotet om klimatförändringarna bara är ett påhitt av vänstervridna medarbetare på SVT!

41860E5B-0310-4CA6-9045-922511F47511

Då är situationen betydligt bättre på NLT’s insändarsida. Enstaka bruna inlägg kan visserligen förekomma men klimatförnekarna har vett att hålla sig undan – men det smygflygs givetvis en hel del.

Att göra sin röst hörd är en plikt i ett demokratiskt samhälle. Överlämna inte ordet till krafter med ett budskap som hotar att förgöra oss alla. Skriv insändare, starta bloggar, organisera er.

Politiker och tjänstemän har inte alltid rätt. Ta upp sådant som engagerar er. Det behöver inte alltid vara de stora hoten. Själv har jag precis formulerat en insändare om riskerna med stupen längs med Strandpromenaden uppe i Furuhäll.

Att detektera och förebygga fallrisk lärde jag mig i mitt yrkesliv. ”Grindarna” behöver dras upp, med det snaraste.

Om insändaren blir publicerad återstår att se. Men att inte låta publicera den och att inte ta till sig budskapet är icke heller riskfritt. Faller en så faller måhända alla, dvs de som inte begrep sig på det där med riskanalys.