En snokare gör ett fynd

Eftersom man bara får låna två e-böcker på en vecka på biblioteket här i Lidköping passade det bra att utnyttja det lånekort jag har i Nordöstra Skåne. Där har kommunerna ett bibliotekssamarbete som benämns Snoka.

Där fanns det en bok med titeln ”Herrgården”, skriven av Anna-Karin Palm, hon som även har skrivit biografin över Selma Lagerlöf, ”Jag vill sätta världen i brand”.

5264F890-A4BB-424D-A5EE-2D6355E4F47F

0A1B18D3-2BCC-41FB-980F-188221E965FB

Tilläggas kan att boken Väninnekören var bra även om vi män fick oss en rejäl omgång. Men jag förstår inte tanken att vi män skall härma kvinnornas sätt att med sina väninnor öppet diskutera sina mäns fördelar och nackdelar.

Att det skulle vara en kärleksakt att diskutera sin hustrus fördelar och brister med sina kompisar tror jag knappast att någon man bejakar. Visserligen har vi våra från fosterstadiet felkopplade hjärnor, men aldrig att vi snackar vi skit om våra fruar med någon annan.

Men visst ligger kvinnornas rättkopplade (dvs på tvären) hjärnor rätt i tiden. Ett litet avsnitt från Väninnornas kör:

159AA224-A42C-4110-ACCC-EE836185B11D