Time om Wuhan pneumonia

Time ger oss en bra sammanfattning om läget i Wuhan.

https://time.com/5759289/wuhan-pneumonia-outbreak-disease/

Att jag gör många inlägg om denna sjukdom beror på att jag har ett särskilt intresse för infektionssjukdomar, särskilt då sådana som har en potential att utvecklas till pandemier.

Asiaten, som jag som barn genomled bakom fördragna persienner i Skarabostäder, gav ett outplånligt minne. Något liknande vill jag inte uppleva igen. Vaksamheten måste vara på topp.

Vad gäller Wuhan tror jag inte situationen skall eskalera ytterligare. Men det gäller att vara på sin vakt. Kommuniststater (och forna sådana) glider som bekant gärna på sanningen.