Ingen pandemi på gång vad gäller Wuhan pneumonia

Det tycks inte föreligga någon smittspridning mellan människor när det gäller det nya coronaviruset. Inga nya fall har upptäckts på nio dagar och den man som avled hade även andra allvarliga sjukdomar.

Att viruset är likt det som orsakar SARS framgår av denna sammanställning. Däremot är det coronavirus som orsakar MERS inte lika nära besläktat.

5AA026DE-F576-45CC-A996-11CA1806202D