Virus i kabinen är inget att trakta efter

Den som flyger påskyndar klimatförändringarna. Det tror jag nog att de flesta håller med om.

Men just flygresenärerna lever extra farligt detta år, detta pga de smittämnen som virvlar runt inne i kabinen.

Den som ändock, mot allt förnuft, ger sig upp i skyn bör uppenbarligen välja fönsterplats.

C138349A-AAF8-47A7-BC99-04351D3BC366