Om behovet av beredskap

Saknas en sådan får man försöka improvisera, som i lokalbussen ute vid Sjölunda äng.

67F15057-991A-4C12-804B-206DA02A67DE

Eller som i Afrika, när ebolan slog till

44C6F522-3508-4475-9580-BAA5743490CD

Tyvärr verkar det vara svårt för ansvariga myndigheter (icke blott i Sverige) att dra lärdom av tidigare misstag

Hoppas att det inte ser ur som på nedre bilden utanför Närhälsan Ågårdsskogen och Galeasens korttid.