När solen går upp…

…åt Giacominaparken till och dess strålar glittrar ute på Kinnevikens vatten, noterar jag, icke utan viss tillfredsställelse, att den legitimerade sjuksköterskan får sig en uppsträckning.

Det är knappast de gamla som nu kippar efter luft på våra sjukhus som har uppträtt arrogant. Det gjorde däremot vissa av de som drog hit eländet till landet.

Att alltid bemöta sina patienter ödmjukt och respektfullt är ett grundkrav för både legitimerad och icke legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.

Ett sådant patientbemötande utesluter naturligtvis inte ens de individer som uppträdde arrogant, for till Alperna,  och själva insjuknade.

99F8A020-F743-4451-B3D3-0398D8BDD570

46C1CDFF-0FFC-45C3-A691-2178B8B94535

”Just in time”, så heter det när horderna av sjukvårdsbyråkrater vill leka näringsliv.

Och det som måhända var tänkt att komma i tid, det kommer nu på tok för sent. Det är då solen kan gå ned, inte för byråkraterna, utan för de sjuka – och i värsta fall även för några bland den personal som vårdar dem.

”Just in time”…  Sjukvården är ingen lekstuga.