Sjukvårdspersonal blir kanonmat

Smittskyddsexperter i vårt land säger att det inte behövs någon ansiktsmask. Det räcker med visir.

Men det påståendet saknar fullständigt kontakt med den verklighet som möter läkare och annan sjukhuspersonal i stater som Italien, Storbritannien och USA.

CC960218-BBE4-49C1-9F6A-820D71E06289

https://www.svd.se/allvarligt-sjuk-vardpersonal-oroar-okanda-skal/i/senaste

En vårdare sade till Huffington Post att han kände sig som ”kanonföda” i ett krig mot corona.

”Jag riskerar mitt liv och min familjs liv. Jag går till jobbet för att jag älskar att hjälpa andra människor. Men jag vill att regeringen ger mig ordentlig skyddsutrustning. Nu känns det som att de sänder soldater att utkämpa ett krig med vattenpistoler.”

Mängden exponering tycks ha en avgörande betydelse för om man skall insjukna.

Den mängd som sjukvårdspersonal utsätts för är mycket stor. Tusentals har smittats i t.ex. Italien, landet där 51 läkare nu har avlidit efter att ha smittats av coronaviruset.

Då skall man inte, som i Sverige, försöka tuta i personalen att det duger gott med bara visir.

Vi kan förvänta oss att vissa kommer att stupa på sin post även i vårt land.

De visste att de var utsatta för en lögn. Men trots att de sveks av sina befäl vägrade de att svika sina patienter.

Så här beskriver en läkarstudent en sjukhuslednings agerande:

BD7F6F03-44DA-4E08-8C7E-521D288261F8

 

B14FA222-5218-42AA-A385-3982541BADFE

34F5023B-166F-4BB5-84DF-62C5A4D43781