Management by perkele

9D78DCF5-7787-4842-AE42-C921BB32E4BA

Förvirring, förvåning – och ilska. I Finland är åsikterna om Sveriges coronahantering massiva. Särskilt mot bakgrund av att Sverige av tradition alltid har agerat förebild. Nu anser många finländare att hemlandet agerar klokast.

https://www.svd.se/skulle-lona-sig-for-sverige-att-ta-modell-av-finland

Finnarna vill ha klara besked, inget svenskt diskuterande, mesande och småfjuttande.

”Det finns kulturella och samhälleliga skillnader där de två grannländerna skiljer sig kraftigt. Anders Eriksson är direktör för Finlandsinsitutet i Stockholm och han bodde under många år i Finland. Han säger att man ofrånkomligen kommer att tänka på ”management by perkele”-klyschan.
Finländarna behöver klara bud från ledningen. Svenskarna diskuterar sig fram. För en finländare kan det därför framstå som obegripligt att svenskarna kan lyda utan hårda påbud.”

”Det är möjligt att den svenska strategin är den rätta – eller så är den ett fatalt misstag där man leker med människors liv”, skriver Dan Ekholm, ledarskribent på Vasabladet.

En tanke på “Management by perkele”

Kommentarsfältet är stängt.