Finnarna vill inte smälla med hängslena…

…men de har inte varit lika dumma som svenskarna. Finland behöll sina beredskapslager när Kalla kriget tog slut. Nu står landet väl rustat för att skydda sjukvårdspersonalen mot coronaviruset.

Horderna av byråkrater i Sverige tänkte tvärtom. De ivrade för att beredskapslager och sädesmagasin skulle rivas.

Nu står vi där med skägget i brevlådan. Tur ändå att bönderna (ännu) inte ser något hot mot årets skörd.

C3A81D31-9037-45CA-A0A8-CC9D985E73CF

https://www.svd.se/finsk-beredskap-i-topp–onskar-sverige-lycka-till

Lagren är numera placerade på olika, hemliga platser runt om i Finland. Utöver att man kan ösa hälsovårdsmaterial ur dem, som skyddsutrustning för vårdpersonal och munskydd, så finns det också beredskap att åtgärda potentiella störningar i livsmedels- och energiförsörjningen.

Men i lagren finns också vissa centrala läkemedelsreserver, annan vårdutrustning och apparatur, som respiratorer.

Sverige valde en annan väg än vi efter kalla kriget. Man avvecklade sina beredskapslager och står därför nu i en fullständigt annan situation än Finland. Men vi har inget behov av att smälla i hängslen. Den enda fördelen med våra omfattande lager är att vi kan köpa lite mer tid än alla länder med sämre kapacitet.

”Just in time”. Det är hög tid att vi skrotar det uttrycket och gör som finnarna, de enda som kan smälla med sina hängslen och säga ”Vår beredskap är god”.