Mystik uppe i Stenhammar

Liden stängde sin butik i Stenhammar i augusti 2018. Mörker har därefter rått i de gamla växthusen.

Men så plötsligt denna lördagkväll flödar ljuset åter inne i lokalerna. Vad händer? Vill Liden tillbaka hit till Stenhammar? Skall de ha påskförsäljning här, som komplement till butiken i Kartåsskogen?

Eller skall ljuständningen tolkas på ett djupare plan? Som att kampen mot det elaka viruset äntligen börjar ge ett visst resultat.

Nu vid 22-tiden hör jag mystiska ljud – ungefär som det lät när Cirkus Scott-personalen rev cirkustälten efter föreställningens slut borta på Lidåkersplan under sent 80-tal, när största möjliga tystnad hade upphört att gälla.

92D88851-D78D-4134-861D-8DB5F28A91EB