Skaka inte hand

…om du vill undslippa frosskakningar, utlösta av sepsis med cytokinstorm.

Norra Skåne har kollat hur många procent av befolkningen som har skakat hand den senaste veckan.

Det är ungefär lika många procent handskakare som den procent smittade som behöver sjukhusvård.

295404BB-05F1-4980-9BA8-57574872ECC3

 

Bär inte hand på blomstren

En del har händerna fulla med vårens blommor,  men enligt min åsikt är de finast när de förblir oplockade.

E463F4A8-D776-4E55-B0E0-2D9D9EAAE346

Men knyter näven (det händer även att jag skakar av ilska) gör jag bara när de fridlysta växterna inte får vara i fred, likaså när plockning sker i något av våra naturreservat.