Fartblindhet råder, samtidigt som en förödande tystnad breder ut sig

185 nya dödsfall bara under det senaste dygnet. Är det inte förfärligt?

Visserligen kan dödsfallen ha varit utspridda under hela helgen, men ändå. Från några få ströfall, enligt Folkhälsomyndighetens katastrofala bedömning i slutet av februari,  har vi snart totalt 1.800 dödsfall i COVID19.

Och den vetenskapliga debatten har i stort sett tystnat, den som är ett av tecknen på att vi lever i ett fritt och demokratiskt sinnat land.

Björn Olsen, Fredrik Elgh och alla andra som ville att vi skulle ha högt i tak och våga ifrågasätta Folkhälsomyndighetens taktik: Vart tog ni vägen? Varför tystnade ni?

Hela världen är undrande inför den linje som Sverige har slagit in på, men nu törs knappt någon inhemsk kritiker längre yppa sig.

Jag totalsågar inte alls Folkhälsomyndighetens syn på hur pandemin skall hanteras, men jag blir livrädd när kritiska röster inte ses med blida ögon hos de som fattar besluten.

Vi måste ha en debatt som är öppen för allas åsikter, då självklart inte minst de högt skolades. Men även folkets röster måste det lyssnas till.

Jag hörde om en kvinna med funktionsvariation som tyckte att vi skulle gå ut på balkongerna varje kväll kl. 20.00, och ropa Corona! Det skulle naturligtvis inte hjälpa mot själva viruset, men en sådan åtgärd skulle ändå blåsa in frisk luft i det numera rätt unkna svenska debattklimatet.