En myndighet som helt tycks sakna receptorer för andras tankar och åsikter

Lördagens SvD har en läsvärd ledare, en ledare där det beskrivs hur seriösa kritiker avfärdas som coronagalna.

https://www.svd.se/kritiker-avfardas-som-coronagalna

Några klipp:

Rimliga frågor avfärdas. Forskare framställs som kättare. Till slut börjar man tvivla på sig själv. Är jag galen som ens vågar tänka kritiskt om den svenska coronastrategin?

Ska man verkligen inte kunna ifrågasätta myndigheternas bedömningar? Är kritiska frågor verkligen ett tecken på farlig illojalitet?

Auktoritetstron är stark i svensk kultur och tillit verkar likställas med att inte ifrågasätta.

Förändrar resultaten från Spanien något? Frågan ställdes på en av veckans många presskonferenser. Nej, inte alls, blev svaret. Alla länder är unika. I Spanien, ett av Europas hårdast drabbade länder, kanske få har blivit smittade och många dött, men inte i Sverige inte! Här kan det vara tvärtom. Förstår ni? Det gör inte jag.

Slut på diskussionen. Slut på samtalet. Slut på frågestunden. Om du inte förstår är det nog dig det är fel på.

Bloggaren lägger till: I Sverige härskar åsiktskorridoren, dvs en ”zon” för vissa åsikter, som i stort sett enbart möter sig själva, och utesluter alla andra.