De som skyller på personalen inom äldrevården riskerar att åka på en propp

Att coronaviruset har tagit sig in på våra äldreboenden beror inte på att personalen har slarvat med hygienrutinerna.

En av de viktigaste orsakerna är istället att viruset smittar redan någon/några dagar innan smittbäraren (personalen i fråga) har insjuknat.

De som försöker skylla på äldrevårdens personal borde få sig en rejäl uppsträckning (propparna får COVID19-patienternas försöka hantera, på våra intensivvårdsavdelningar).

Till dessa ”de” hör utan tvivel ledande företrädare för de myndigheter som ansvarar för smittskyddet, myndigheter som i det längsta förnekade riskerna med coronaviruset. Denna fördröjning torde ha påverkat statistiken på ett katastrofalt sätt.

Två nya döda – och smitta på ytterligare ett boende: “Vi lyckas inte”

Tegnell i en intervju med BBC (från artikel i SvD nu ikväll):

Anders Tegnell säger också att det finns flera möjliga förklaringar till dödstalen, som inte har med strategin att göra, och att när Folkhälsomyndigheterna nu tittar på äldreboenden är det ”uppenbart” att mycket kan förbättras när det kommer till hygien och annat som ”högst troligt” kommer att minska spridningen på äldreboenden.

– Det är mycket beklagansvärt att det inte uppmärksammades av de som är ansvariga före det här hände, men det hände. Det är fruktansvärt, men det är inte säkert att en strikt nedstängning hade ändrat det så mycket.”

Det är så det brukar gå till. Det är de längst ned som alltid får skulden, trots att de mest skyldiga finns längst där uppe i toppen.