Alla med COVID19 har rätt till syrgas. Stoppa den aktiva dödshjälp som pågår i äldrevården.

Artikel i DN med allvarliga anklagelser:

Geriatrikprofessor Yngve Gustafson anser att många äldre inte behandlas mot covid-19 utan istället direkt får palliativa läkemedel.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/geriatrikprofessor-det-har-ar-aktiv-dodshjalp/

Några citat ur artikeln:

Att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion andningshämmande läkemedel som morfin och midazolam, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre, säger han.

Att bo på ett äldreboende är inte en diagnos. Det i sig kan aldrig vara ett medicinskt underlag för att avgöra om man ska leva eller dö. En läkare kan via telefon ordinera palliativ behandling. Det är en kränkning, en diskriminering och ett lagbrott att inte göra en medicinsk bedömning av vad som är bäst för den enskilda patienten.

Basal behandling med näringsdropp, blodproppsförebyggande läkemedel, syrgas och behandling av sekundära bakteriella lunginflammationer med antibiotika  hjälper äldre.

När morfin, midazolam och haldol (palliativ cocktail) används på patienter med syrebrist påskyndar det absolut döden för dem. Eftersom det råder besöksförbud vet ofta anhöriga inget. Etiska aspekter diskuteras inte, men jag anser att det här är olagligt, och att en del av dessa patienter hade kunnat klara sig om de istället givits syrgasbehandling.

Jenny Fjell är tillsynsläkare vid Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, var med att starta Facebookgruppen ”Alla har rätt till syrgas!”.

Covid19 är i de flesta fall inte dödlig. Jag försöker uppmana kollegorna på Ivo att titta närmare på det här.

Min kommentar: Kan det vara så att de höga dödstalen på våra äldreboenden till stor del beror på olaglig aktiv dödshjälp och inte pga dålig hygien hos personalen (som Folkhälsomyndigheten vill låta påskina)?