Lindring utan handpåläggning

Hembygdskvarnens vackra trädgård skänker hugsvalelse i coronatid, och måhända även viss lindring – när man som Anne – har råkat bränna (den uppsträckta) handen på spisen.

34491A5F-5C7A-43CD-9C02-FA6E50B24DC9

8B7DB832-61D4-49C7-9BDF-2107FB1493C0