Delvis förödande, men ändå fullt berättigad kritik

1E7F0FB2-89E3-4242-9C3A-52618606A1F0

https://www.dn.se/nyheter/sverige/annika-linde-en-manads-stangning-hade-gett-oss-tid/

Klipp ur artikeln:

Sveriges tidigare statsepidemilog Annika Linde är mycket kritisk till hur Sverige förberett sig på hur en pandemi kan slå mot äldrevården.

Det har uppenbarligen helt saknats en koordination av vilken beredskap som faktiskt finns. Det avslöjar väldiga brister där den ene skyller på den andre, säger hon.

Skulle man göra om detta så tror jag att vi skulle ha stängt betydligt hårdare i början. Man borde ha vetat vilken dålig beredskap vi hade inom vården och äldrevården. En stängning skulle kunnat ge oss en chans att förbereda oss, tänka igenom saker och dämpa smittspridningen maximalt. Det är efterklokskap och jag vill inte säga att jag när det begav sig hade kunnat vara klokare än vad vår ledning i Sverige varit.

Annika Linde menar att Sverige borde lyssna på WHO och testa väldigt mycket. Dessutom förespråkar hon att vi borde bära munskydd om vi vistas inomhus där det är oundvikligt att vi träffar olika människor, som i affärer.

Jag tror att man kan begränsa smittan med det. Det har ju visats att de som är smittade sprider viruset betydligt mindre om de sätter på sig munskydd.

Det Linde är särskilt kritisk mot är hur skyddet av de äldre har skötts. Här menar hon att det har brustit i kommunikationen mellan Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter och kommunerna och att Sverige saknade en strategi för hur man skulle agera för att skydda äldre och andra inom olika typer av omsorg om landet drabbades av en pandemi:

Strategin som framfördes var att personal som var sjuk skulle hålla sig hemma, alltid vara noggrann med handhygien och att ingen anhörig skulle besöka äldreboenden. Den visade sig ju vara fullständigt otillräcklig med tanke på alla de riskmoment för spridning som finns med det arbetssätt man måste ha när man vårdar människor. Man underskattade problemet. Det var en klar felbedömning.

Vad var det som brast?

– Man kan sprida infektioner innan man blir sjuk och vissa människor får inga symptom alls trots att de utsöndrar mycket virus i näsan. Det kan till exempel också ha handlat om att personal som jobbar på timmar inte har haft råd att vara borta och gått till jobbet trots milda symptom. Sedan var det brist på skyddsmateriel och på instruktioner och kunskap om hur den skulle användas.

Bloggaren: Huruvida artikeln befinner sig bakom betalvägg är oklart. Men den är klart läsvärd, den saken är säker.