Då skulle det minsann ta hus i helsike

Det är mer regel än undantag att våra kommuner INTE berättar vilka äldreboenden det är som är drabbade av COVID19.🤫👾

Men vi behöver erinra oss hur det är vid ett caliciutbrott:  Kliv inte innanför denna dörr för här inne grasserar vinterkräksjuka🤮

Då är det minsann inga chefer som utlyser sekretess. Och skulle de vara så dumma så att de gjorde det skulle det självklart ta hus i helsike👺

Vi har inte sällan fel sorts chefer inom de kommunalt styrda vårdförvaltningarna, chefer utan ryggrad, chefer som förmenar personalen rimlig skyddsutrustning, chefer som fjäskar uppåt men sparkar nedåt.

Karriären får inte utsättas för hot.😡

Det är klart att sådana chefer hoppar på sekretesståget. Det gäller att följa med strömmen, men helst undvika att reflektera och begrunda.🚂

Det är samma chefer som har tvingat på personalen ett heltidsprojekt som bara kan genomföras om personalen vissa dagar måste springa över till andra boenden för att få ihop sina timmar.🏃🏼‍♀️

Det skylls på att personalen inte tvättar händerna (oförskämt!!), men det skylls inte på de där uppe som tvingar personalen att dra runt smittan mellan olika boenden.

DN har bra läsning för de som bestämmer om sekretess:

https://www.dn.se/nyheter/sverige/oroliga-anhoriga-far-ingen-information-om-smitta-pa-boenden-paverkar-fortroendet-for-varden/

En sak kan man vara övertygade om: De ”avdelningar” där det grasserar sjukdomar som vinterkräksjukan och COVID19 får sällan besök av sina egna chefer, inte ens om dessa chefer skulle vara försedda med bästa tänkbara skyddsutrustning.😷⛑

Tror de måhända att de skall ha svårt att hålla mun om det lidande och den slutkörda personal de har fått ta del av?🤐

Eller – hemska tanke – tror de att de själva skall smittas av det virus de har sagt till sin personal att ”det här är inget ni skall vara överdrivet oroliga för”?