Hög svansföring och ett stort mått av självgodhet – men ett minimalt utrymme för avvikande åsikter

Från ledarsidan i torsdagens SvD:

”En fransk statsvetare som undersökte attityder hos Europaparlamentariker berättade att han roat sig med att fråga vilka nationaliteter som uppfattades som de mest arroganta i Europaparlamentet. Det var fransmän. Och svenskar.”

”Den franska respektive svenska arrogansen yttrade sig dock på olika sätt. Medan fransmännen hade upphöjd min och kunde behandla andra öppet nedlåtande, var svenskarnas arrogans mer nedtonad. På ytan kunde de framstå som ödmjuka och vänliga, men under det bedrägligt blida låg självsäkerhet och självgodhet. Svenskar ansåg sig alltid ha de bästa lösningarna, och över huvud taget vara något bättre än alla andra, det vill säga: bäst. Och de kunde utförligt redovisa sin överlägsenhet för omgivningen.”

Denna svenska attityd visar sig naturligtvis även när det gäller den pågående pandemin:

4C73ECE7-2736-4C85-A609-2746F9D514B0