Tegnell är som en fyrbåk

74A2ABD4-87FC-4DB0-8AB3-B424363E3E9E

Nyligen gick Folkhälsomyndigheten ut med information om att de dagliga presskonferenserna skulle glesas ut och två dagar i veckan endast vara digitala. Men efter bara två dagar meddelade myndigheten att nedtrappningen var inställd och att presskonferenserna skulle hållas som vanligt.

Intresset för presskonferenserna är fortfarande alldeles för högt. De har fått en rituell betydelse, som en lägereld att samlas kring.

Statsepidemilogen Anders Tegnell har vid många av presskonferenserna varit den som levererat besked om smittläget och hur vi ska agera. Och hans personlighet kan ha bidragit till att kommunikationen från myndigheten har nått ut och att folk tagit den till sig.

Vi har en tendens att lita på vad vi i Sverige kallar för ”den gode grannen”, en vanlig hygglig människa, som i det här fallet kan ganska mycket. Det är någonting som slår an. Vi gillar att man (i detta fall Anders Tegnell) inte är för extravagant utan är lite vanlig, har en ryggsäck och cyklar till jobbet.