För parkslide och fartdårar särskilt utsatt vägsträcka

Stadsträdgårdsmästaren fick en påringning i måndags. I dikeskanten mitt emot Hembygdskvarnen i Stenhammar växer det nämligen två bestånd av parkslide.

Mångfald bejakas såklart, men aldrig när det handlar om invasiva arter.

Tilläggas kan är att många Lidköpingsbor nonchalerar stipulerade hastighetsgränser, ett tecken på både omognad och hänsynslöshet.

Gamla Läckövägen är dessvärre ett skräckexempel. 40 blir inte sällen 70 – eller rentav 100…

041BA6BE-BDAF-4268-836B-D85135F0F383