Den nya tystnaden

Ännu ett tips ute från Frits udde:

Göran Greider undrar vad som har hänt med visslandet, det som inte sällan kunde kopplas till både optimism och självkänsla.

Den som visslar är oftast helt enkelt glad, bortom stress och kamp för tillvaron och bortom de ständiga statusjämförelserna.

4319C4ED-6A79-40C0-B3B5-CBD4AD1AF26F

Månne svaret på varför visslandet i stort sett har upphört: ”Att vissla uppvisar en känsla av ett visst mått av hoppfullhet och välmående! En rätt allvarlig brist i nationen Sverige!”

 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/WbEQA2/varfor-ar-det-sa-fa-som-visslar-nu-for-tiden