Den människa som inte har upplevt ångest, den vet inget om livet

Per Lagerkvist gav oss en glasklar bild av ångestens innersta väsen,  här återgiven av Hjalmar Söderberg av svårmod präglade doktor.

E8FCED47-68DC-473F-AC70-FD44DE900140