Corona och heltidsprojektet

För att undersköterskor skall få rätt till heltid måste de vissa dagar vara beredd att jobba på andra arbetsplatser inom den kommunala vården (sådana regler gäller naturligtvis inte för andra förvaltningar, förvaltningar där det företrädesvis är män som är anställda).

Det är en självklarhet att även vårdpersonal skall kunna jobba heltid, men det skall de kunna göra utan att behöva hoppa runt.

Dessutom kan detta ”hoppande” innebära att elakartade virus sprids, som COVID19.

Men jag har inte hört att de ansvariga för den kommunala vårdapparaten i Lidköping har tagit upp detta under den pågående pandemin.

Sanningen kan kosta. Det är bäst att lägga locket på.

Viruset tackar för hjälpen, och hoppar vidare till ytterligare ett  boende.

Bonusläsning:

För inte särskilt många år sedan tvingades personalen i den kommunala vården att jobba i privata kläder, kläder som de fick tvätta hemma! Det spelade ingen roll om det härjade ett calicivirus på arbetsplatsen.

Det är inte konstigt att de chefer som har burit ansvaret för sådana missförhållanden inte heller har haft förstånd att med alla medel arbeta för att personalen under rådande pandemi skall använda bästa tänkbara skyddsutrustning.

Det gäller att jamsa med, om man vill klättra ännu högre upp i hierarkierna, kosta vad det kosta vill – till och med i människoliv.