BTA-bussen gick inte till ABONNARED

Här står den, bussen jag åkte till mormor med under första halvan av 60-talet.

5C514353-1B3C-4317-8066-5C25111E4BD2

Foto Falbygdens museum

Jag tror att slutdestinationen för bussen var Timmersdala.

Den gulsvarta bussen for via Torbjörntorp, Tomten, Ekornavallen, Hornborga bro, Broddetorp, Häggum och Varnhem.  Min slutdestination var Ekornavallen. Där väntade en cirka tre km lång vandring fram till bondgården i Sätuna.

BTA står för Billingens Trafikaktiebolag och företaget hade flera busslinjer som trafikerade trakterna kring Varnhem och Timmersdala. Just Varnhem var ett nav i trafiken.

Länge undrade jag varför det stod Abonnared på en del bussar vid busstationen i Falköping. Det lät som någon gudsförgäten håla nedåt Smålandstrakten.

Först efter flera år insåg jag att det i själva verket stod Abonnerad på destinationsskylten. Det gjorde mig inte särskilt mycket klokare, men efter att ha hört mig för hos släkten fick jag äntligen visshet.

Alldeles intill busstationen i Fkp bodde klasskamraten Bengt Tjus vars far var överläkare i  socialmedicin vid Falbygdsklinikerna. Bengt kom så småningom  att bli fotbollstränare åt Pia Sundhage.

Men det är en helt annan historia, liksom den om de folkilska hundar jag hade i hasorna under språngmarschen från Ekornavallen fram till köksdörren hos mormor och morfar på Båltorp.