Hälsoångest

Jag hörde uttrycket för första gången idag (i P1 ”Vetenskapsradion på djupet” kl. 12.09).

Internetpsykiatri ger oss en bra förklaring till detta icke helt ovanliga fenomen:

Hälsoångest är en stark och ihållande oro för att själv ha eller kommer att drabbas av allvarlig sjukdom.

https://www.internetpsykiatri.se/behandling/halsoangest/

Givetvis förekommer hälosångest även under den pågående coronapandemin. I det fallet är oron och ångesten naturligtvis befogad, men den får inte ta över helt och hållet. Helt riskfritt lär livet aldrig bli, och det skall vi nog vara tacksamma för.