Lena om Siri

Strindberg skrev ”En dåres försvarstal” efter skilsmässan från Siri von Essen.

Skälet till att boken tillkom tycks ha varit att Strindberg var rädd för att bli omyndigförklarad och inspärrad på sinnessjukhus. I sin oro för makens hälsa hade nämligen Siri vänt sig till en schweizisk läkare som förklarat honom sinnessjuk. Med sitt försvarstal ville författaren bevisa att han var förföljd och att hustrun varit honom otrogen.

B3565BFB-F0E5-45B3-ACA4-200A34DDBBCA

1151D0F8-8042-49EC-B600-D68AB121516F