15 minuters-staden

B1027870-B1A2-436D-9310-D85F9ED2773B

”Städer som Berlin, Milano, Bryssel och Paris har snabbt omdisponerat ytor för att möta corona. Pop-up-cykelbanor ska avlasta kollektivtrafiken. Den utrymmeskrävande bilen får maka på sig för att minska trängseln. I Storbritannien satsar Boris Johnson drygt tre miljarder kronor, i sin kamp mot övervikt och corona, på gång- och cykelstråk.

Vågar man hoppas att coronaepidemien ska ge oss bättre, mer mänskliga städer? Historiskt har sjukdomsutbrott drivit på utvecklingen mot bättre stadsmiljöer.”

https://www.svd.se/kommer-corona-att-ge-oss-battre-stader