Läkare rekommenderas att ha ett friskt utseende och ett gott hull

A296A306-CCBF-418C-80AF-8A799BEF2AAD

https://www.svd.se/lakare-pa-upptacktsfard-i-de-sjukas-varld

”Det är svårt för läkare att hantera egen sjukdom – det är utgångspunkten för avhandlingen ”Läkaren som patient. Dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal” av Jonatan Wistrand, läkare och verksam som lärare och forskare inom ämnesområdet medicinsk humaniora vid Lunds universitet. Redan i verket ”Om läkaren” som är från 400-talet f Kr betonas betydelsen av läkarens egen hälsa: ”Det är för en läkare rekommenderande att ha ett friskt utseende och ett gott hull. /…/ Allmänheten håller nämligen före, att de som ej sjelfva ha sin kropp i ett dylikt gott skick, ej heller rätt kunna sköta andra.”