Spretiga tankar samtidigt som det mullrar oroväckande uppe från himlavalvet

I dagarna hyfsar några arborister till de förvuxna träden i vårt bostadsområde. Ett sådant ingrepp kan även en notorisk trädkramare acceptera.

009A4F46-7496-40E2-AF5E-600547323F88

Men åskan närmar sig. Är det verkligen lämpligt att klänga i trädtopparna under sådana omständigheter?

Vår bostadsrättsförening har en nedre åldersgräns för att få bosätta sig här. Men rättsläget känns osäker med tanke på diskrimineringslagen.

En frikyrka har haft sångstunder (pga åldersgränsen?) ute på gräsmattan vid 3 – 4 tillfällen sedan försommaren. Eftersom jag är en kristen man har jag inte uttryckt några invändningar. Men vi lever trots allt i ett land som predikar alla människors lika värde – oavsett kön, ras, religion, sexuell läggning m.m.

Hur reagerar de som bor i området och har en annan trosuppfattning? Hur tänker ateister/agnostiker? Kan även icke-kristna församlingar hålla sångstunder?

Jag har inget svar på de frågorna men nu mullrar det något alldeles förfärligt uppe från himlavalvet. Något, eller någon (jag?), kan ha retat upp vår Herre!