Snabbt svar, men inga snabba åtgärder

Det kom ett snabbt svar från kommunen om de frekventa hastighetsöverträdelserna på Gamla Läckövägen. (Se tidigare inlägg denna dag).

Men att döma av svaret lär vi få vänta på åtgärder:

Tack för din synpunkt.
Vi tar med den som ett underlag i kommande planeringsarbete för framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.

Föreslagna åtgärder prioriteras årligen utifrån bedömt behov och nytta för att sedan ingå i kommunens strategiska plan- och budgetarbete.

Med Vänliga Hälsningar

KONTAKTCENTER