Post covid 19

I gårdagskvällens Aktuellt hörde vi att bortåt 150.000 svenskar är långtidssjuka i covid 19. En skrämmande hög siffra. Man kan undra om de drabbade aldrig kommer att tillfriskna.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-langtidssjuka-i-corona-till-vardcentralerna

BMJ har mer att berätta om dessa patienter:

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3026

”Post-acute covid-19 symptoms vary widely. Even so-called mild covid-19 may be associated with long term symptoms, most commonly cough, low grade fever, and fatigue, all of which may relapse and remit.47 Other reported symptoms include shortness of breath, chest pain, headaches, neurocognitive difficulties, muscle pains and weakness, gastrointestinal upset, rashes, metabolic disruption (such as poor control of diabetes), thromboembolic conditions, and depression and other mental health conditions.424 Skin rashes can take many forms including vesicular, maculopapular, urticarial, or chilblain-like lesions on the extremities (so called covid toe).25 There seems to be no need to refer or investigate these if the patient is otherwise well.”

Särskilt de symtomen som härrör från hjärta/kärl och CNS oroar. Läs hela artikeln från BMJ via länken ovan så förstår du säkert allvaret.

%d bloggare gillar detta: